Đăng ký nhận các video đào tạo

CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬA SOẠN ỐNG TỦY

Ths. PHẠM THỊ HẠNH QUYÊN

Bộ môn Chữa răng – Nội nha

Khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội